Žatec – město chmele

Město leží v Žatecké pánvi na severozápadě České republiky. Zdejší specifické klima spolu s dostatkem podzemní vody bylo již ve středověku shledáno jako velmi výhodné pro pěstování chmele. Největšího rozmachu po stránce pěstitelské, a zejména technické, dosáhlo pěstování chmele na Žatecku v 19. století, kdy chmelařská konjunktura po sobě zanechala několik desítek chmelařských staveb v území tzv. Pražského předměstí. Tyto představují zajímavé příklady skladů, sušáren a balíren s typickými vysokými zděnými komíny, dodávajícími této části města neopakovatelnou atmosféru.