Západočeský lázeňský trojúhelník

Města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně jsou dlouhodobě známá pod označením Západočeský lázeňský trojúhelník. Jejich jedinečnost je dána vzájemnou geografickou blízkostí, architektonickým charakterem hlavních lázeňských objektů, ale také významnou urbanistickou odlišností. Vzhledu Karlových Varů zcela dominuje velkorysá výstavba 19. století a počátku 20. století ve formách historizujících slohů a secese. Mariánské Lázně jsou jedním z plošně nejrozsáhlejších lázeňských souborů v České republice a představují půvabné město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami, jehož těžištěm je centrální park s Hlavní kolonádou. Františkovy Lázně tvoří významný celek koncentrací a architektonickou kvalitou dochované zástavby. Jádro města se vyznačuje klasicistní, empírovou a historizující zástavbou, které obklopuje rozsáhlý park, v němž jsou situovány jednotlivé lázeňské objekty nad prameny.