Renesanční domy ve Slavonicích

Město Slavonice ležící na pomezí Čech, Moravy a Rakouska vzniklo při křížení historických obchodních cest v malebně zvlněné krajině. Ve městě je početný soubor renesančních měšťanských domů, jež jsou zachovány v původní gotické hloubkové parcelaci, s vnějším architektonickým výrazem odpovídajícím výtvarnému pojetí renesance. Renesanční domy překvapují bohatstvím a nápaditostí tvarosloví v členění průčelí, profilaci štítů a výtvarném pojetí sgrafitové výzdoby.