Ruční papírna ve Velkých Losinách

Ojedinělou technická památka, dodnes funkční historický soubor staveb souvisejících s výrobou papíru od konce 16. století do současnosti. Současný areál papírny se skládá z osmi objektů, většina z nich je vzájemně propojena podle potřeby technologického provozu. Nejstarší částí areálu je vodní náhon, protože papírna vznikla přestavbou staršího obilního mlýna. Po druhé světové válce hrozila likvidace podniku, ale výrobu ručního papíru i historický areál se podařilo ve Velkých Losinách zachránit. Významně k tomu přispělo i zdůraznění historického a kulturního významu papírny, která v roce 2001 získala status národní kulturní památky.