Skalní skulptury Betlém v Novém lese u Kuksu

Soubor skalních skulptur patří k nejvýznamnějším památkám vrcholného baroka ve střední Evropě. Je výsledkem iniciativy mimořádné osobnosti, hraběte Františka Antonína Šporka. Ten na svém venkovském panství Kuks vybudoval jedinečné urbanistické dílo, na jehož sochařské výzdobě, včetně okolní krajiny, se podílel přední sochař českého baroka Matyáš Bernard Braun se svou dílnou v letech 1723–1732. Kolem lesní cesty z Kuksu do Nového lesa vytesal Matyáš Bernard Braun přímo do pískovcových balvanů biblické motivy.