Hornická kulturní krajina Krušnohoří

Význačná montánní krajina formovaná po 800 let těžbou a zpracováním rud. Významné jednotlivé kulturní památky montánního, těžního a zpracovatelského charakteru, včetně několika jader historických horních měst tvoří ucelené spektrum dokladů rozvoje rudného dolování světového významu a jeho vlivu na krajinu. Tematicky bohatá krajina českého Krušnohoří obsahuje jedinečné historické štoly, z nichž nejcennější leží v katastrech historických měst a obcí Měděnec, Mikulov, Abertamy a Krupka. V jejich širším prostředí jsou dochované povrchové vodohospodářské stavby i reliktně dochovaná krajina nesoucí dodnes stopy těžební činnosti.