Hrad Karlštejn

Hrad nechal zbudovat římský císař a český král Karel IV. v letech 1348–57. Posláním hradu mělo být důstojné a bezpečné uchovávání korunovačních klenotů a rozsáhlých císařových sbírek svatých relikvií. Jádro hradu se skládá z obdélného císařského paláce, nižší obytné věže s kostelem Panny Marie a mimořádně cennou kaplí sv. Kateřiny. Ideové těžiště Karlštejna tvoří dominantní velká obytná věž s kaplí sv. Kříže. Na konci 19. století hrad prošel celkovou regotizací pod vedením architekta Josefa Mockera, na základě detailních konzultací s vídeňským profesorem Friedrichem Schmidtem. S ohledem na stav hradu na počátku 19. století se díky této rozsáhlé opravě zachovala památka nesmírné historické a umělecké hodnoty.